Vlag van Engwierum

Wil je een vlag van Engwierum bestellen ?

Neem even contact op met Annie Kuperis, : 0511 408481


Zorgen over iemand met verward gedrag?

Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat het weten via het
Meld- en adviespunt verward gedrag
Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een persoon met verward gedrag melden bij
een speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt (0800-1771). Je kunt het Meld- en
adviespunt verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereiken voor het
stellen van vragen en het doen van een melding bij een ingewikkelde situatie rondom
een persoon met verward gedrag. Het gaat dan om een situatie die aandacht verdient,
maar niet acuut opgelost hoeft te worden.
Wat is verward gedrag?
Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening
hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen,
zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken
na een grote emotionele gebeurtenis. Vaak zoekt iemand uit zichzelf geen hulp.
Hoe doe ik een melding?
Dat kun je telefonisch via 0800-1771 of digitaal via het formulier op
http://www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag doen. De medewerkers van het meld- en adviespunt
zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de juiste vragen de
vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de persoon over wie het gaat toe om snel
passende hulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met instanties
die al betrokken zijn. Het meld- en adviespunt zorgt ervoor dat signalen rondom personen
met verward gedrag vroegtijdig worden opgepakt. Zo voorkomen ze dat een situatie uit de
hand loopt en onnodig onrust en leed veroorzaakt.
Meer informatie
Het meld- en adviespunt is gewenst omdat het aantal meldingen rondom personen met
verward gedrag de laatste jaren stijgt. Op dit moment komen veel meldingen bij de politie
binnen, maar wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit en de veiligheid niet in het
geding is, is dit niet de aangewezen instantie. Vaak ligt er onder dergelijke meldingen een
zorgbehoefte. Daar kan het meld- en adviespunt bij helpen. Op
http://www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag vind je meer informatie en een animatievideo over
hoe het meld- en adviespunt werkt.


PLUSBUS mei - juni

 


rondje lauwersmeer

Hier zijn de foto's die zijn gebruikt voor de presentatie op  de jaarvergadering.

 

 


jaarvergadering dorpsbelang 8 maart 2019


plusbus maart en april 2019


Nieuwsbrief Feste Grun


Oproep tegen gas boringen waddenzee

Aan alle inwoners van Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen,

onderstaande mail is gestuurd naar dorpsbelang Engwierum e.o.

Indien u het met deze mail eens bent, schroom niet en mail naar het email adres onderaan deze brief.

 

Geachte besturen van de dorpsbelangen in de gemeente Noardeast Fryslan,  

 

Graag willen wij (de Waddenvereniging) het volgende onder de aandacht brengen.

 

Zoals u ongetwijfeld weet is het op dit moment helaas nog steeds zo dat NAM serieuze plannen hebben om aardgas te gaan winnen onder de Waddenzee. De Waddenvereniging is even hard van plan om dit te voorkomen. Mede daarom willen we met een brede groep bedrijven, organisaties en clubs een oproep doen aan de Tweede Kamer voorafgaand aan een Algemeen Overleg Mijnbouw op 07/02. De tekst van deze oproep vindt u als bijlage van dit bericht.

 

Het zou wel veel waard zijn als een dergelijke oproep ook door dorpsbelangen gesteund zou worden. Vooral omdat mensen die zich zorgen maken over ontwikkelingen rond of in hun eigen dorp vaak als eerste dorpsbelang om hulp vragen. Als geen andere weet u als bestuursleden over de zorgen of kansen die inwoners van uw dorp zien bij ontwikkelingen zoals plannen voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee.

 

Wij hebben voor deze oproep ook steun gevraagd aan het college van B&W, het college van Gedeputeerde Staten en de leden van Provinciale Staten. Tot nu toe hebben we van deze drie alleen een reactie van Gedeputeerde Schrier mogen ontvangen die de oproep niet als Gedeputeerde kan steunen. Dat heeft alles te maken met de betrokkenheid van de Friese Gedeputeerde Staten in het zogenaamde “omgevingsproces aardgaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard” met andere partijen als NAM, het Ministerie van EZK, de gemeente Noardeast Fryslan en het Wetterksip. Wij erkennen die keuze uiteraard. In aanvulling op de gevraagde steun van GS wachten we dus nog op steun van B&W, het Wetterskip en leden van Provniciale Staten.

 

Maar,,,,, willen we ook graag u allen vragen om onze oproep te steunen.

 

Wij vinden dat belangrijk omdat Tweede Kamerleden, behoefte kunnen hebben aan een duidelijk signaal over de wenselijkheid van aardgaswinning onder een internationaal uniek natuurgebied in tijden waarin de uitstoot van CO2 drastisch verminderd moet worden. Waarbij het soms voor bewoners of dorpsbelangen lastig kan zijn om de bezorgdheid die er kan zijn rechtstreeks onder de aandacht van Kamerleden te brengen.

 

Dat veel instanties, organisaties, burgers en ondernemers nog meer aardgaswinning onder de Waddenzee niet zien zitten is geen nieuws. Dat signaal is naar onze smaak al wel bekend bij diverse fracties in de Tweede Kamer. Maar, dat de Minister van EZK doof blijft voor argumenten van burgemeesters van de Waddeneilanden dat er weinig economisch perspectief in mijnbouw is valt ons toch altijd weer tegen. Wij denken dat een breed gedragen oproep van meerder partijen uit zowel het Noorden als landelijk bij kan dragen aan een niet te negeren oproep aan de Minister om zuinig om te gaan met Werelderfgoed Waddenzee.

 

Na de gemeentelijke herindeling is er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw gemeentebestuur in Noard East Fryslân. Gaswinning was een belangrijk onderwerp in de campagne voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe college spreekt zich in haar coalitieakkoord ook nadrukkelijk uit tegen aardgaswinning. Maar heeft er (zoals alle gemeentes en provincies in Nederland) juridisch gezien geen beslismacht over. Net als Gedeputeerde Staten, na een motie uit PS van 2015, nadrukkelijk liet weten onder geen enkele voorwaarde gaswinning onder Friese bodem te willen hebben (brieven van DS naar aanleiding van die motie vindt u als bijlage bij dit bericht).  De gesprekken in het “omgevingsproces aardgaswinning onder de Waddenzee vanuit Ternaard” lijken ons in tegenstelling met de breed gedragen oproep uit die motie.

 

Maar ter zake, we zijn op zoek naar een zo breed mogelijk gedragen oproep en hopen dat onze deze informatie iets meer duidelijkheid geeft over de aanleiding van ons verzoek aan u. We nodigen elke bestuur of dorpsbelang om onze oproep te ondersteunen. De oproep wordt in ieder geval nu al ondersteund door diverse landelijke organisaties zoals Urgenda, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en De Unie van Landschappen. Maar bijvoorbeeld ook door Feste Grun Noardeast Fryslân en werkgroep Vrije Horizon Schiermonnikoog.

 

Mocht u onze oproep willen ondersteunen dan zien we uw reactie graag voor 1 februari aanstaande per mail.  

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Dat was alles voor nu.

 

Met hartelijke groet uit besneeuwd Harlingen,

 

Lutz Jacobi en Frank Petersen

Waddenvereniging


plusbus januari en februari 2019


nieuwsbrief van Feste Grun


Meer artikelen...

U bevindt zich hier: Home Nieuws