invullen vragenlijst Noard East Fryslan

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen. Via een korte vragenlijst horen we graag specifiek wat er in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. Ook andere informatie (bijvoorbeeld vanuit de Oanheakker, het woningmarktonderzoek en richtlijnen vanuit het Rijk en de provincie) wordt meegenomen in de Woonvisie.

 

Korte vragenlijst

Wilt u in de maand februari de online vragenlijst voor ons invullen? Dat kan vanaf maandag 3 februari aanstaande. U kunt binnen 10 minuten aangeven welke kansen, kwaliteiten of aandachtspunten u ziet.

 

Dat kan via deze link: www.kaw.nl/vragenlijstwoonvisie

 

In april leggen we via de gemeentelijke website de uitkomsten aan u voor. Wilt u helpen de enquête onder de aandacht te brengen van jullie inwoners (bijvoorbeeld de link delen via Facebook of website)? Daar zouden we blij mee zijn. 

U bevindt zich hier: Home Nieuws invullen vragenlijst Noard East Fryslan