Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ Metslawier opent met tentoonstelling

 

 

Gelijk met  de opening van het Mienskipshûs wordt ook de tentoonstelling “Fryske Lânskipskilders en Doarpstsjerken geopend.

Op deze tentoonstelling is werk te zien van o.a. Jan Frearks van der Bij, Johannes Elzinga, Pier Feddema, Klaas en Gosse Koopmans Cor Reisma, Andries en Bouke van der Sloot en Meinte Walta. Het werk is afkomstig uit de Freark van der Bij collectie.

Van 18-3-2016 tot 15-5-2016 is deze tentoonstelling aanwezig in het Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ aan de tsjerkebuorren in Metslawier.

 

Het Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ in Metslawier is in 2015 door de kerkelijke gemeente overgedragen aan de Stichting Doarpstsjerke Metslawier. Deze algemene Stichting met een bestuur vanuit alle geledingen in het dorp heeft in de voorbije jaren het kerkgebouw verbouwd tot een multifunctioneel gebouw voor het hele dorp. Een Mienskipshûs. Dit Mienskipshûs kan nu gebruikt gaan worden voor velerlei activiteiten. Het is de bedoeling om er regelmatig tentoonstellingen, concerten, bijeenkomsten e.d. te organiseren voor de bewoners van N.O. Fryslân en de daar verblijvende recreanten. Ook kunnen er rouw- en trouwdiensten (zowel kerkelijk als burgerlijk), lezingen en herdenkingsbijeenkomsten gehouden worden.

In het Mienskipshûs wordt ook een informatiecentrum ingericht waar bezoekers informatie kunnen krijgen over de historie van de Doarpstsjerke, het dorp en zijn omgeving. Zo zal er aandacht gegeven worden aan de oude adel van Metslawier, w.o. Worp van Ropta, Balthasar Bekker (bestrijder van de hekserij) de Vleermuizenkolonie in de tsjerke, het cultuurhistorisch waardevolle dorpscentrum (beschermde dorpsgezicht) en de economische dragers van het gebied ( aardappelteelt en gaswinning). Ook zal het Mienskipshûs op een vast moment in de week dienst doen als stilte- c/q bezinningscentrum en plek waar je een praatje kunt maken of een vraag om hulp of raad neer kunt leggen.

 

Het Mienskipshûs is vanaf 18 maart 2016 op zaterdag en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur geopend en verder op de speciaal aangegeven momenten of op afspraak. Meer informatie vindt u op de website:

 

www.mitselwier.nl/doarpstsjerke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bevindt zich hier: Home Nieuws Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ Metslawier opent met tentoonstelling