Rugzakroute voor kleine onderzoekers in De Alde Feanen

                      

Rugzakroute voor kleine onderzoekers in De Alde Feanen

 

Vanaf dit seizoen biedt Nationaal Park De Alde Feanen het Fûgelpaad aan: een rugzakroute voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Tijdens de route gaan kinderen als echte onderzoekers op pad en ontdekken ze of het moerasgebied een geschikte leefomgeving is voor dieren zoals de roerdomp en de snoek. Het startpunt van de route is het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen. De route is daar verkrijgbaar.

 

Het Fûgelpaad leidt kinderen langs vogelhutten, uitkijktorens, bossen vol zangvogels en uitgestrekte rietvelden. Onderweg doen ze allerlei opdrachten om het leefgebied van de dieren in De Alde Feanen te ontdekken. Zo tellen ze vogels, maken ze foto’s en meten ze de zichtdiepte van het water. Aan het einde van de route kunnen ze een antwoord geven op de vraag: hebben de bewoners van De Alde Feanen het naar hun zin?

 

‘Booming Business’

Het Fûgelpaad is onderdeel van het LIFE+ project ‘Booming Business’. Dit project is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. Doel van het project is om in het Nationaal Park de natuur te herstellen, de waterkwaliteit te verbeteren en de bevaarbaarheid te vergroten. LIFE+ is een subsidie van de Europese Unie. De Alde Feanen komen daarvoor in aanmerking, omdat het grootste deel van het Nationaal Park als Europees belangrijk Natura 2000-gebied geldt.

 

Natuurbehoud

Momenteel zijn er verschillende factoren die de natuur in De Alde Feanen bedreigen. De veenmosrietlanden verdwijnen doordat zij zich niet vernieuwen. Daarnaast is er een sterke afname van waterriet, waterplanten en blauwgraslandvegetaties. Door het herstellen van natuur en het verwijderen van bagger moet het project ‘Booming Business’ het tij keren.

 

U bevindt zich hier: Home Nieuws Rugzakroute voor kleine onderzoekers in De Alde Feanen