Jaarvergadering Dorpsbelang

Op vrijdagavond 21 maart a.s. om 19.30 uur zal Dorpsbelang haar jaarvergadering  houden in het Dykshûs.

Wij hebben mienskipswurker Reina Hes en meitinker Marijke Paulusma uitgenodigd om iets te vertellen over de invoering van de participatiesamenleving en  de gevolgen daarvan in de praktijk op het gebied van Welzijn  en maatschappelijke ondersteuning (WMO). Gevolgen waar iedere bewoner op de één of andere manier vroeg of laat mee in aanraking zal komen. U bent van harte welkom.

Zie voor meer informatie ook op www.facebook.com/noordoostzorgt

 

Informatie van de gemeente:

Nieuwe werkwijze Wet maatschappelijke ondersteuning

Dantumadiel, Dongeradeel en welzijnsorganisatie Het Bolwerk gaan anders werken op het gebied van Welzijn en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De nieuwe werkwijze gaat uit van eigen kracht van mensen en zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Het draait niet meer alleen om de specifieke vraag op dat moment, maar er wordt samen met cliënten naar de totale situatie gekeken. Oplossingen in uw naaste omgeving worden verkend, ook oplossingen die u zelf kunt regelen.
Worden er geen oplossingen in de omgeving gevonden, dan is de inzet van voorzieningen mogelijk. Op deze manier kan met minder geld toch goede zorg worden geregeld.

Mienskipswurker

De Mienskipswurker stimuleert en ondersteunt inwoners en organisaties op sociaal gebied. Het verbinden van inwoners en het versterken van hun kracht als groep is een belangrijke taak.

Voorbeeld uit de praktijk

Meneer Jansma is vaak duizelig en kan niet altijd zelf boodschappen doen. Via de Buren Hulp Dienst wordt mevrouw De Vries ingeschakeld. Zij woont twee straten verderop en zij helpt graag een handje. Zij haalt boodschappen voor meneer Jansma in huis.

U bevindt zich hier: Home Nieuws Jaarvergadering Dorpsbelang