Artikel over de jaarvergadering van Dorpsbelang op rtvnof

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Engwierum e.o. is de nieuwe website voor het dorp www.dorp-engwierum.nl d.m.v. een starterspistool de lucht in geschoten. Deze nieuwe site is mooier, moderner en heeft meer rubrieken. Om de jeugd te kunnen bereiken is er nu ook Facebook en Twitter.  Ook is er o.a. aandacht gegeven aan informatie over recreatie en toerisme omdat Engwierum in een prachtige omgeving ligt, nabij het Lauwersmeer en de Waddenzee.

Engwierum gaat samen met nog drie andere dorpen meedoen aan een pilot tegen overlast van hondenpoep. Dit houdt in dat er waarschuwingsbordjes en hondenpoepcontainers geplaatst gaan worden en dat er buitengewoon opsporingsambtenaren komen om toezicht te houden op het naleven van de regels. Deze boa’s mogen ook bekeuringen uitschrijven, dit kan o.a. zijn voor het laten loslopen van de hond binnen de bebouwde kom, het niet mee hebben van een schep of plastic zakje of het niet opruimen van de poep.

Mevr. Buma van St. Leger des Heils en mevr. Zomer van afd. Noach hebben een film laten zien over hoe het bij het Leger des Heils werkt en waar het voor staat. Zij hebben informatie gegeven over afd. Noach en er was ruime gelegenheid om vragen te stellen. Wij hopen dat wanneer er meer openheid is, er meer begrip komt voor elkaar.

Bij Garage Robroch is een AED apparaat geplaatst. Deze is mede door een gift van de NAM, Garage Robroch en de Oranje vereniging aangeschaft. Er is een AED cursus gegeven en hieraan hebben 14 mensen deelgenomen. De gedenknaald bij Dokkumer Nieuwe Zijlen staat er weer netjes bij, de scheuren zijn gerestaureerd en de letters weer opgeknapt. Mede door een gift van de NAM en een actie door ABD zijn de glijbaan en de schommel vervangen. De speeltoestellen staan nu dichter bij elkaar en er is betegeld met rubbertegels. Kinderen kunnen er nu veilig en met droge voeten spelen. Er is veel gebeurd dit jaar en daar zijn we erg blij mee.

Tekst: Leny van Leeuwen

 

Kijk voor foto's op de website van RTV Noordoost-Friesland.

U bevindt zich hier: Home Nieuws Artikel over de jaarvergadering van Dorpsbelang op rtvnof