Kerstbomen inleveren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleveren tegenover de woning van Pieter Wiersma, de kampen 36 


Kappen van bomen Tsjerkepaad

Kappen van bomen Tsjerkepaad

De gemeente heeft ons laten weten, dat de bomen aan het Tsjerkepaad ziek zijn. Zo ziek, dat ze helaas gekapt moeten worden.

De gemeente plant gelukkig nieuwe lindebomen, die bestand zijn tegen deze schimmelziekte.

Maar het zal wel even duren voor het er weer zo mooi uitziet bij de kerk.

 


carbid schieten oud en nieuw 2020/2021

 

klik op de onderstaande link :

Info carbidschieten

 


oud en nieuw 2020/2021

voor info : https://www.noardeast-fryslan.nl/jaarwisseling

 


kavels te koop

Engwierum

 
 

In het levendige dorp Engwierum, dichtbij het Lauwersmeer en op ca. 15 autominuten van Dokkum, heeft de gemeente bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande woningbouw.
In het dorp en de directe omgeving zijn diverse bedrijven en verenigingen gevestigd. De basisschool en de peuterspeelzaal bevinden zich op 1 minuut loopafstand.

Kavelprijs

De kavels zijn gelegen aan De Kampen.

link verkavelingskaart

Kavel

Oppervlakte

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

Beschikbaar?

Kavel 1

420 m²

€ 33.600,-

€ 40.656,-

beschikbaar

Kavel 2

408 m²

€ 32.640,-

€ 39.494,40

beschikbaar

Kavel 3

455 m²

€ 36.400,-

€ 44.044,-

verkocht

Kavel 4

548 m²

€ 43.840,-

€ 53.046,40

beschikbaar

 

 

 

 

 

De kosten koper en de kosten van het kadaster voor de aanwijs en inmeting van het perceel worden doorberekend aan de koper.

Conform artikel 2.5 van de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Noardeast-Fryslân, dient de op de kavel te bouwen woning door de koper zelf (met eventuele gezinsleden) te worden bewoond. 
Doorverkoop en verhuur is niet toegestaan.


boeren zetten zich in

PERSBERICHT

 

Boeren zetten zich in voor fijn leefgebied voor vogels en insecten

 

NES (NF) - Zo'n dertig boeren uit de gelederen van Agrarisch Collectief Waadrâne kwamen dinsdagavond bijeen bij Jan Riemersma uit Nes om zich door het Agrarisch Collectief Waadrâne bij te laten praten over de GLB-pilot Akkerbelt en om het veld in te gaan en daar met eigen ogen te bekijken wat er reeds gerealiseerd is.

 

Met de GLB-pilot wordt door negen regionale landbouwcollectieven vanuit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gewerkt aan een vergroening die voor boer, natuur en de omgeving rendeert. In twee pilotgebieden (Nes-Wierum en Paesens-Lioessens) zijn op akkerbouwpercelen van twaalf deelnemende akkerbouwers verschillende soorten kruiden- en bloemmengsels gezaaid om zo de biodiversiteit te stimuleren. Daarbij is er gewerkt aan een natuurlijke overgang vanuit de sloot. Op de akkers zijn verschillende maatregelen zichtbaar. Zo zijn er onder andere kruidenrijke akkerranden en keverbanken, maar ook gehele velden vol met graan en bloemen. Met deze maatregelen hoopt het Agrarisch Collectief Waadrâne een prettig leefgebied te creëren voor insecten als bijen, vlinders, kevers en spinnen, maar ook voor vogels. Bijkomend voordeel van de maatregelen is dat deze het bodemleven en de bodemstructuur verbeteren én dat de akkerranden en velden een lust zijn voor het oog.

 

Jan Riemersma is één van de twaalf deelnemers aan de pilot. In zijn nostalgische graanakker (of vogelgraan) langs de Nijtsjerksterwei zie je vooral zomertarwe, de korenbloem en klaproos die hij daar gezaaid heeft, maar ook enkele verdwaalde zonnebloemen en andere bloemen die 'aan zijn komen waaien'. Zijn veld staat langs de openbare weg, waardoor veel passanten er een kijkje komen nemen en foto's komen maken van de bloemenpracht in zijn veld. Vlinders en vogels ziet Riemersma graag, en dat is dan ook één van de redenen dat hij besloot om mee te doen aan de GLB-pilot Akkerbelt. ,,Een bijkomend voordeel is dat het veel mensen aanspreekt. Je kweekt er ook wat 'goodwill' mee, het brengt je als boer dichterbij de burger. Er is veel negatieve berichtgeving over de boeren, maar er gebeuren ook een heleboel goede dingen en dat dragen we hiermee ook uit."

 

Ook landbouwer Tjeerd Doeke Wilman doet mee aan de pilot. Hij is het eens met Riemersma wat betreft het draagvlak wat met de pilot gecreëerd wordt. ,,Het draagvlak voor ons werk wordt zeker groter doordat we ons naast onze gewone werkzaamheden inzetten voor de biodiversiteit. Maar het moet wel passen binnen de bedrijfsvoering. Binnen de GLB-pilot Akkerbelt is gelukkig plaats voor maatwerk waardoor het ook voor ons bedrijf aantrekkelijk was om mee te doen aan dit project."

 

De velden die onderdeel zijn van de GLB-pilot Akkerbelt worden gemonitord door middel van nachtvlinder- en vogeltellingen. Tevens nemen deelnemende boeren het waterleven in de sloot onder de loep door middel van het project SKEN je sloot. Uit deze tellingen is al gebleken dat de biodiversiteit in de deelnemende gebieden toeneemt. ,,Dat merken de boeren zelf ook. Het gebeurt tegenwoordig dat de één de ander appt om te laten zien wat voor vogels en andere waarnemingen ze zijn tegen gekomen in het veld. Dit deden de beheerders niet voor ze aan agrarisch natuurbeheer deelnamen", aldus medewerker Betty Sinia.

 

Kijk voor meer informatie op www.waadrane.frl.

 

_____________________________________________________________________________

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: neem voor meer informatie contact op met Agrarisch Collectief Waadrâne via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien gewenst kan er een afspraak gemaakt worden met één van de deelnemers aan de pilot voor een reportage ter plekke.

Bijgevoegde foto kan gebruikt worden voor publicatie.


Energie cafe open !

Persbericht

                                                                                                          Dokkum, 28 augustus 2020


Energiecafé van Elkenien Grien weer geopend
DOKKUMHet energiecafé van de stichting Elkenien Grien opent na de zomerstop op woensdagmiddag 2 september aanstaande haar deuren weer. In het café dat op woensdag- en zaterdagmiddagen van 13.00 tot 16.30 uur geopend is, kunnen woningbezitters op afspraak terecht met vragen over energiebesparing.

Ook digitaal advies
Door het coronavirus was het niet langer verantwoord om het werk vanuit het café voort te zetten. Ook de geplande bijeenkomst in het café gingen niet door. Het bleef wel mogelijk om digitaal advies te krijgen over bijvoorbeeld de duurzame verbouwing van een woning, het aanschaffen van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. Deze mogelijkheid bleek in trek en de stichting blijft ook op deze wijze adviezen geven. Het kan gaan om telefonisch advies, te krijgen via: 0610456049 of via de website www.elkeniengrien.nl.

Ook op afspraak
Vanaf september is het energiecafé elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13 tot 16.30 uur ook weer op afspraak open en kunnen woningbezitters die een afspraak gemaakt hebben binnenlopen met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken. Elkenien Grien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. Een afspraak maken kan per telefoon 0610456049 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanzelfsprekend worden in het café ook de richtlijnen van het RIVM gehanteerd.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Wytse Pyt de Jager
Communicatiemedewerker Elkenien Grien
0614569332 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


nieuwsbrief PKN aug 2020


Programma 2020 Lyts Begjin

 


Feste grun nieuws

 

 

 

 

 

 

 


Meer artikelen...

U bevindt zich hier: Home Nieuws