Geen fotobeschrijving beschikbaar.

langzaam aan verder ....

Het was stil de afgelopen weken.... maar de Engwierumers hebben niet stil gezeten!

Dykshûs Engwierum stelt alles in het werk om binnenkort weer open te gaan (foto 1), t Lyts Begjin Engwierum heeft een enorme opknapbeurt gehad, zowel binnen als buiten (foto 2). De PKN Kerk van Engwierum heeft alle kinderen van Cbs de Springplanke een presentje gegeven toen ze weer naar school konden (foto 3). Doarpsnijs Engwierum wordt maandelijks nog steeds goed gevuld. Door Dorpsbelangen Engwierum eo is de krans bij het monument gelegd op 4 mei.

En de Lauwersfanfare heeft een inzamelactie op touw gezet! Zie onderstaand bericht;

Door het coronavirus zit ook het lokale culture leven in zwaar weer. Vandaar dat we deze week een mobiele collecte doen, onder de vlag van het Cultuurfonds. Mag ik je om een gift vragen? Zo kunnen we onze activiteiten blijven doen! Klik hier https://mii.io/c/cultuurfonds-anjeractie-collecte-2020…

 

Namens de Lauwers fanfare. ... alvast bedankt!

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten en tekst
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Beppe Jeltje Bakker - Woudsma

 

Klik hier voor het artikel in het Friesch Dagblad. 

 


Berichtgeving Bolwerk inzake corona

Beste allemaal,

 

We zijn de laatste week met zijn allen door het corona virus in een situatie terecht gekomen die grote impact heeft op ons dagelijks leven.

Veel is onzeker en we proberen ons aan te passen naar de omstandigheden.

Aan het begin van deze week zagen we veel afgelastingen voorbij komen van geplande activiteiten, evenementen als ook oproepen om daar waar mogelijk terughoudend te zijn met fysieke contacten.

Heel vanzelfsprekend en begrijpelijk.

 

Met elkaar zijn we nu voorzichtig bezig om de volgende fase in te gaan, namelijk nieuwe initiatieven op te starten voor mensen die hulp nodig hebben.

Mensen bieden hulp aan bij het boodschappen halen, huisdieren uitlaten of simpelweg een telefoontje om eenzaamheid te doorbreken.

 

In onze regio zien we gelukkig veel saamhorigheid en hebben we oog voor elkaar, dat is ook de eerste stap binnen onze leefomgeving om dorp- of buurtgenoten te helpen.

 

Echter, er zijn ook mensen die kwetsbaar zijn en moeilijk terug kunnen vallen op een sociaal vangnet van familie, buurt- en dorpsgenoten.

Juist zij kunnen in deze tijd van onzekerheid wel wat extra hulp gebruiken en juist voor hen willen we er zijn, samen met jullie.

Omdat het dorp of professionals uit de zorg en welzijn soms even geen directe oplossing zien kan een vangnet in de vorm van contact met Het Bolwerk een mooie en welkome aanvulling zijn.

 

Als welzijnsorganisatie willen wij graag ons steentje bijdragen.

Die rol kunnen en willen wij met onze kennis, contacten met inwoners en organisaties vervullen vanuit onze verbindende taak.

 

Welzijn Het Bolwerk is van maandag tot en met vrijdag iedere dag telefonisch bereikbaar voor vragen van o.a. inwoners uit de gemeente en professionals uit de zorg en welzijn.

Zo creëren wij een mogelijkheid om mensen te woord te staan, informatie te geven en evt. gericht door te verwijzen naar passende hulp.

Daarnaast vindt u op onze website en social media een overzicht van diverse initiatieven, zowel lokaal als landelijk, die kunnen bijdragen aan het welzijn van een ieder in uw dorp of wijk en daarmee de sociale leefbaarheid in de gemeente.

Dit platform zal de komende weken een actuele verzameling laten zien van de initiatieven en vind u op www.het-bolwerk.eu

 

Om dit platform actueel te houden hebben wij ook uw hulp nodig.

Wij willen u vragen om initiatieven in dorpen of binnen uw organisatie aan ons door te geven voor zover wenselijk.

Goed voor ons om te weten en de ideeën kunnen ook weer een vliegwiel en voorbeeld zijn voor andere dorpen.

Ik heb dit bericht ook gestuurd naar de mij bekende redacties van de dorpssite en dorpskranten. Mag ik u vragen om het bericht daar waar mogelijk verder binnen uw omgeving te verspreiden?

 

Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet, namens het volledige team van Het Bolwerk,

 

Henk Jaap Bakker

Mienskipswurker

Aandachtsgebied Formulierenbrigade/Burenhulpdienst/Maatjesproject

Werkdagen di/wo/do/vr van 8:00-17:00 uur

Mobiel. 06-33215646

Tel. 0519-292223

bezoekadres Zuiderschans 10, Dokkum

 

 

  Stichting Welzijn Het Bolwerk

ferbynt en beweecht minsken


Laatste nieuws Afmeldingen vanwege corona

dykshus is dicht tot nader order

lyts begjin is dicht tot nader order

Kerk is dicht tot nader order

Bedrijvenavond gaat niet door.

Himmeldei gaat niet door.


Kerkdiensten vervallen in maart ivm coronavirus

 

 

 

 


plusbus maart - april

 


invullen vragenlijst Noard East Fryslan

De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen. Via een korte vragenlijst horen we graag specifiek wat er in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. Ook andere informatie (bijvoorbeeld vanuit de Oanheakker, het woningmarktonderzoek en richtlijnen vanuit het Rijk en de provincie) wordt meegenomen in de Woonvisie.

 

Korte vragenlijst

Wilt u in de maand februari de online vragenlijst voor ons invullen? Dat kan vanaf maandag 3 februari aanstaande. U kunt binnen 10 minuten aangeven welke kansen, kwaliteiten of aandachtspunten u ziet.

 

Dat kan via deze link: www.kaw.nl/vragenlijstwoonvisie

 

In april leggen we via de gemeentelijke website de uitkomsten aan u voor. Wilt u helpen de enquête onder de aandacht te brengen van jullie inwoners (bijvoorbeeld de link delen via Facebook of website)? Daar zouden we blij mee zijn. 


6 maart jaarvergadering Dorpsbelang

 

 

Dorpsbelang

Engwierum e.o.

 

 

Uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelang 2020

op vrijdag 6 maart 2020

om 19.30 uur

in it Dykshûs te Engwierum

 

 Laat uw ideeën over ons dorp horen en komt allen!!!

 

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 2019
 3. Jaaroverzicht 2019
 4. Financieel overzicht 2019
 5. Verslag kascommissie 2019
 6. Benoeming kascommissie 2020

Korte pauze

 1. Mededelingen
  - Himmeldei zaterdag 4 april 2020, school 1 april 2020

- AED cursus 12 maart 2020 – opgave voor cursus mogelijk

- Bestuursverkiezing – Mellanie Pel, niet herkiesbaar : vacature 

 1. Presentatie verenigingen
 2. Foto’s Engwierum e.o. door Baukje de Haan
 3. Rondvraag

PAUZE

 1. Bingo 
 2. Sluiting.

 

Dorpsbelang reacties naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. nieuws op www.dorp-engwierum.nl

 

Bestuur Dorpsbelang:
voorzitter:     Beta Sluijters – tel. 0511-408457

penningm.:    Rika Sipma – tel. 06-10400656

secretaris:     Pieter Wiersma – tel. 0511-408366

2e secretaris: Annie Kuperis – tel 0511-408481

algemeen lid: Mellanie Pel – tel. 06-11715603

algemeen lid: Dirk Sieds– tel. 0511-408443       

 

Lit ús doarpke libje


PLUSBUS januari - februari 2020


data kerkactiviteiten

 

Komende activiteiten

 • Gezinsdienst: i.s.m. jeugdwerker Paul, ds. Veltman  en vrijwilligers wordt er een gezinsdienst georganiseerd op zo. 23 februari a.s. om 9.30 uur in de dorpskerk. Komen jullie ook? Na afloop is er koffiedrinken in ’t Lokaal waar we met elkaar nog even kunnen nagenieten.

 

 • Groothuisbezoek staat gepland voor do. 13 februari en woe. 26 februari a.s. Thema: ‘Een goed verhaal!’.  We gaan met elkaar in gesprek over verhalen uit de Bijbel. Geef je op bij ouderling Eke, Harm of Gerda.

 

 • Jeugdwerk: Paul Amelink verzorgt  het jeugdwerk vanaf nu op dinsdagavond. Heb je ook nog zin om mee te doen? Neem dan contact op met Paul:          06-38509978. De data staan vermeld op de dorpskalender: www.dorp-engwierum.nl                                                     
  •   KinderKerk voor de jongsten is op zondag  2 februari a.s. om 11.00 uur in de dorpskerk met het thema: wat kan mijn lichaam wel niet allemaal?

                                        

 • Ontspannen samenzijn met een spelletje, een kopje koffie/thee. Iedereen uit het dorp is van harte welkom op donderdag 13 februari  a.s. 15.30 uur in ‘t Lokaal.

 

 • Leeskring: aan de hand van een boek komen tot een waardevol gesprek. Iedereen is welkom! Contactpersoon: Gea Meijer, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vastentijd start op aswoensdag 26 februari; www.kerkinactie.nl/vasten

Leef toe naar Pasen met de veertigdagentijdkalender 2020: bestel gratis via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender


Meer artikelen...

U bevindt zich hier: Home Nieuws