Jeugdwerk It Lyts Begjin

De organisatie voor cultureel jeugdwerk in Engwierum 't Lyts Begjin verzorgt activiteiten vanuit het gelijknamige gebouw aan de Lytse Wei nummer 6.

Openingstijden: iedere vrijdagavond vanaf 20.30 uur en iedere zaterdagavond voor de jeugd vanaf groep acht tot plm. zestien jaar.

Dinsdagavonden zijn gereserveerd voor de dartclub Pylkumer Pylkjes maar supporters zijn ook van harte welkom.

't Lyts Begjin heeft momenteel acht bestuursleden en dat zijn de volgende:

voorzitster : Wopkje Johanna Grijpstra 0630576621.

penning meester/ secretaris : Mellanie Pel 0611715603

Notulist : Amanda Nouta

Alg leden : Anieke Raven en Anja Jelsma

Voor vragen over 't Lyts Begjin, maar ook als je wensen of ideeën hebt, kun je terecht bij iemand van dit bestuur. Voor vragen over verhuur van 't Lyts Begjin kun je terecht bij Wopkje Johanna Grijpstra.

't Lyts Begjin heeft een facebook pagina: www.facebook.com/lytsbegjin.engwierum

U bevindt zich hier: Home Informatie Jeugdwerk It Lyts Begjin