De Commune

De Commune van Engwierum is een Stichting uit de Napoleontische tijd. Tijdens de Franse overheersing kwam er een extra heffing op de kerkelijke goederen. Dit bracht een gezelschap van tien ingezetenen ertoe in 1797 samen voor een bedrag van ƒ 1.000,- zes pondemaat land van de kerk te kopen. Na aftrek van de gemaakte investering kwam de opbrengst van dit land ten goede van de kerk. Zodoende ontstond er een fonds waaruit regelmatig geput kon worden voor investeringen en onderhoud van de kerk.

Na meer dan 200 jaar bestaat het fonds nog steeds. Al die tijd werd het beheerd door de Commune, min of meer directe afstammelingen van de oorspronkelijk tien Communeleden uit 1797. Waar er geen zoon als opvolger beschikbaar was werd het een schoonzoon of een neef. Eén van de acht huidige Communeleden is een echte directe afstammeling met de oorspronkelijke familienaam, Talma. Er is nog steeds een bescheiden vermogen beschikbaar voor incidentele subsidies ten behoeve van de kerk en van de dorpsgemeenschap.

De Commune vergadert jaarlijks op de eerste zaterdag in mei. Bij die gelegenheid wordt het jaarverslag in het Communeboek getekend door de aanwezigen. Dit boek is bijgehouden vanaf het ontstaan van de Commune, Het tweede deel van dit boek begint in 1872 en is onlangs (na 2014) afgesloten. Beide delen zijn opgeborgen in het Streekarchief in Dokkum.

De jaarlijkse vergadering wordt traditioneel afgesloten met een maaltijd met gebakken paling.

Een keuze uit gedane giften:

1823: nieuw orgel

1833: grond voor de nieuwe pastorie

1869: regenwaterbak bij de kerk, voor de dorpsbewoners (de “grutte bak”)

1870: luidklok

1947: vervanging van de geroofde luidklok

1992: kerkbanken

2009: subsidie Doarpshûs

2010: subsidie Muziekvereniging Euphonia

2013: subsidie IJsclub Strijdlust, voor een nieuwe ijsbaan

2014: subsidie voor de restauratie van het orgel

U bevindt zich hier: Home Informatie De Commune