Betekenis vlag en wapen

Vlag

Drie evenhoge horizontale banen geel-blauw-geel; op de bovenste baan in de broektop een zwarte zwemmende eend; in de blauwe baan, over de volle baanlengte verdeeld, twee witte broekkepers met tophoeken van 60 graden.

Tijde like hege banen giel-blau-giel, yn de boppeste baan yn de broektop in swarte swimmende ein, yn de blauwe baan twa witte broekkepers.

Wapen

In de goud en uit de schildvoet oprijzende terp van groen, van boven vergezeld van twee zwemmende zwarte eenden; een blauw schildhoofd, beladen met twee zilveren linksgewende kepers.

Yn goud in út'e skyldfoet oprizende terp, fan boppen beselskippe fan twa swarte swimmende einen, in skyldhaad fan blau, beleind fan twa nei lofts kearde sulveren kepers.

Verklaring

De groene terp heeft een dubbele betekenis. Enerzijds slaat hij op het woorddeel “Wier” in de dorpsnaam. Anderzijds slaat hij op de oude Lauwersdijk, die langs Engwierum loopt. De eenden wijzen op de eendekooien in de omgeving. Het blauwe schildhoofd met de kepers staat voor het nabije Dokkumer Grootdiep met sluis. Het goud is een estetische kwestie.

De vlag is afgeleid van het wapen. Echter een band met de Dongeradeelwapens is er niet. Engwierum maakt deel uit het kustplaatsenkwarter (met Holwerd, Wierum, Peasens-Moddergat). Engwierum lag immers eertijds aan de Lauwerszee en is dus – historisch – ook al kustdorp te beschouwen. Daarom heeft de vlag horizontale banen. Er is ook een opmerkelijk verschil met andere de andere drie, Engwierum ligt/lag niet zo rechtstreeks aan de kust als de andere dorpen. Het dorp ligt een eindje van de oude Lauwerszee, aan een voormalige inham, richting Dokkum. Na indijking is op de plaats van deze inham het Dokkumer Grootdiep ontstaan als vaarweg naar de Lauwerszee. De blauwe baan, aan beide zijden door geel ingesloten, verbeeldt deze situatie.

U bevindt zich hier: Home Informatie Betekenis vlag en wapen