55+ Soos

Voor de 55-plussers in Engwierum wordt al sinds jaren eens in de veertien dagen een gezellige instuifmiddag gehouden. Dit vindt plaats in het lokaal achter de protestantse kerk van 14.00 tot 17.00 uur. Er wordt dan gezellig met elkaar gesproken en er worden diverse gezelschapsspelletjes gespeeld.

Een paar keer per jaar proberen we iets speciaals te organiseren. Er komt dan bijvoorbeeld een gastspreker die een presentatie over een interessant onderwerp houdt of we gaan in de omgeving op pad om bijvoorbeeld een rondleiding te krijgen op een (ambachtelijk) bedrijf.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Contactpersoon: J. Bakker-Wijma, Tsjerkepaed 11, Engwierum
T: 
0511 408381

U bevindt zich hier: Home Informatie 55+ Soos