Op stap met de PlusBus

Op stap met de PlusBus

Woont u zelfstandig en komt u, om welke reden dan ook, minder de deur uit dan u eigenlijk zou willen? Met de PlusBus kunt u naar de supermarkt of kunt u mee met allerlei uitstapjes. Op stap binnen of buiten de provincie! Een team van gemotiveerde vrijwilligers begeleidt en vervoert u samen met andere 55-plussers naar bijvoorbeeld het winkelcentrum in Kollum om er boodschappen te doen of naar Lauwersoog om een visje te eten. De PlusBus maakt ook uitstapjes naar bijvoorbeeld Orvelte, Volendam of het Planetarium in Franeker. De PlusBus is dus geen bus die alleen naar de supermarkt rijdt, maar vooral een bus waarmee uitstapjes worden gemaakt. De PlusBus doet geen individueel vervoer, daar hebben we de taxi voor!

Altijd begeleiding

Bij ieder uitstapje gaan altijd twee vrijwilligers mee, een chauffeur voor de bus en een begeleid(st)er. Daarom kunnen mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, gemakkelijk mee met de PlusBus. Deelnemers worden door de bus van huis opgehaald en na afloop weer tot de voordeur gebracht.

Contact

Voor meer informatie of om u aan te melden voor een uitstapje, kunt u bellen met de vrijwilligers van de PlusBus, telefoon 0511-700207 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur)

Zie hieronder voor programma van de komende maanden.

 

Programma Plusbus

 


Dykshus Soos tijdens bouwvakperiode gewoon open !

Er is besloten om de zaterdagmiddag soos gewoon door te laten gaan in de zomermaanden (bouwvak) .

Dus ook met het warme weer is iedereen welkom om een verfrissend drankje en of een snackje te halen in het Dykshus.


Dorpsbelang is onder andere actief met …

Dorpsbelang is onder andere actief met …

 

Jaarvergadering 3 maart 2017

Op vrijdag 3 maart 2017 hebben we onze jaarvergadering gehad. Het was een gezellige, druk bezochte avond. Na het voorlezen van de jaarverslagen hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Ype Reitsma. Als dank voor z’n inzet op vele fronten kreeg hij onder luid applaus een bos bloemen en een VVV-bon. Gelukkig hebben we in Rika Sipma een goede opvolger gevonden. Verder is Annie Kuperis, die ons bestuur al bijna een jaar versterkte, nu officieel als 2e secretaris toegetreden. Beiden heeft u unaniem gekozen – een goede start. Tsjerk Ates Oosterhof hield een pleidooi voor het niet verhogen van het waterpeil in het Lauwersmeer.

Na de pauze hebben we de invulling van de bouwkavels bij de Springplanke besproken aan de hand van een tekening. De goede ideeën, die u naar voren bracht, zullen leiden tot aanpassing van het plan. Kavel 3 is nu (bijna) verkocht. Daarmee hebben we rekening gehouden. Eind maart horen we van de gemeente, of de verkoop van de overige kavels op korte termijn doorgaat. Gaat dat niet door dan gaan we met het aangepaste plan naar de gemeente. En bij een positief besluit aan de slag.

Als 2e onderwerp kwam het groot onderhoud aan de Dodingawei aan de orde. U hebt ook hier een aantal duidelijke wensen ingebracht om de inrichting van de weg te verbeteren. Die wensen lijken ons ook haalbaar. In onze eerstvolgende bestuursvergadering hebben we medewerkers van de provincie uitgenodigd om onze wensen over te brengen.

Diverse inwoners hebben tijdens de rondvraag punten aan de orde gesteld. Wij gaan daarover overleggen met de gemeente of de provincie.

U hoort nog van ons!

 

Himmeldei 2017

Himmeldei is dit jaar op 8 april van 10-12 uur. Tijdens de jaarvergadering heeft zich een groep enthousiaste inwoners opgegeven om Engwierum en Dokkumer Nieuwezijlen weer de jaarlijkse opruimbeurt geven met kinderen en volwassenen. We starten om 10 uur bij de Springplanke. De gemeente zorgt voor hesjes, prikkers, containers en een klein bedankje. T Is altijd erg gezellig en vele handen maken licht werk!!!

 

Honden uitlaten

Wij hoorden uit het dorp een oproep aan hondenbezitters om de poep van hun geliefde viervoeters netjes op te ruimen. Wij brengen deze oproep graag nog eens onder uw aandacht. Voor medebewoners is die poep geen feest bij het fietsen of wandelen…

En verder het verzoek om u-zelf en uw hond in het donker goed zichtbaar te maken met een veiligheidshesje en/of een lampje. Automobilisten schrikken zich een hoedje bij plotseling opdoemende mensen en honden.

 

Toeristisch pad

De provincies Fryslân en Groningen en een aantal gemeenten maken plannen om een toeristisch pad aan te leggen rond het Lauwersmeer. Het gaat om een aantal verbindende schakels in de fiets- en wandelroutes en wat extra aandacht voor de toegangsplekken, zoals Dokkumer Nieuwezijlen. We hebben een verkennend gesprek gehad met enkele medewerkers van het project. Het levert mooie routes op, vinden we.

 

 

Bestuur Dorpsbelang

 

 

Kijk voor nieuws en de dorpsagenda ook eens op www.dorp-engwierum.nl

Reacties graag naar ons mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Verslag informatieavond Fêste Grûn Dongeradiel

De stichting Fêste Grûn Dongeradiel houdt zich, zoals u wellicht weet, bezig met de gevolgen van gaswinning binnen onze gemeente. Daarom is er eind november een eerste informatieavond gehouden in Oosternijkerk. Een verslag van die avond treft u hierbij aan.

 

Klik hier voor het verslag

 

Zie ook: www.festegrun.nl

 


Nieuwsbrief Jaarwisseling

Nieuwsbrief van de gemeente over vuurwerk, carbid en vreugdevuren.

 

Nieuwsbrief Jaarwisseling


Informatieavond Gaswinning "Fêste Grûn"

Gaswinning: feiten en risico's
Uitnodiging voor informatieavond met onafhankelijke sprekers


Fêste Grûn Dongeradiel nodigt u uit voor haar eerste informatieavond "Gaswinning : feiten en risico's", op vrijdag 25 november a.s. Het is een informatieavond met (onafhankelijke) sprekers over gaswinning en veiligheid voor mens en milieu. De avond start om 19.30 uur in het Dorpshuis de Terp, Doktersfiif 22 te Oosternijkerk.

Dorpsbelangen en B&W zijn uitgenodigd. Tevens zijn alle inwoners van de regio van harte welkom.

De recent opgerichte stichting Fêste Grûn Dongeradiel maakt zich sterk voor het behoud van kwaliteit van onze geliefde woon- en werkomgeving. De leden, afkomstig uit de regio, houden samen met onafhankelijke experts beweringen over en gevolgen van de gasboringen, gaswinning en sanering van de gasvelden kritisch tegen het licht. De aandacht gaat uit naar o.a. schade aan huizen t.g.v. zetting veroorzaakt door grondwaterpeilverandering. Bovendien is er een        potentieel risico voor de agrarische activiteiten en de drinkwatervoorziening doordat er verzilting optreedt van de bodem.

Er lijkt onvoldoende onafhankelijk onderzoek gedaan te worden naar de veiligheidsgaranties van mens en milieu in deze winningsgebieden.

Tevens is de stichting van mening (net als de gemeente Dongeradiel) dat een substantieel deel van de opbrengsten ten gunste moet komen aan de ontwikkeling van onze regio. Veel meer in elk geval dan het ene procentje, waarmee "onze buren" in Groningen tot dusver zijn afgescheept. Mocht u relevante kennis hebben en deze willen delen met de Stichting Fêste Grûn Dongeradiel dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij vragen u zich via de mail op te geven want wij willen graag weten op hoeveel belangstelling wij kunnen rekenen.

        Opgave via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
         Datum : Vrijdag 25 november 2016, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
        Locatie : Dorpshuis de Terp, Doktersfiif 22 te Oosternijkerk


Dorpsbelang is in juni 2017 onder andere actief met …

Dorpsbelang is onder andere actief met …

 

Kledingcontainer wordt verwijderd

De kledingcontainer van het Leger des Heils, die bij Het Roster staat, ziet er na de brand op Oudejaarsdag niet meer uit. In de vorige Doarpsnijs hebben we u gevraagd, of u belang heeft bij het laten staan van de kledingcontainer. We hebben geen reacties van u gekregen. Daarom hebben we de gemeente gevraagd de container te verwijderen.

 

Fietstocht 8 juli

Op zaterdag 8 juli organiseert een aantal boeren een fietstocht (ca. 12,5 km) langs Kruidenrijke Akkerranden en Vogelakkers rondom Engwierum en Ee. 

Start: tussen 13.00 en 15.00 uur vanaf akkerbouwbedrijf Timpelsteed in Engwierum. Om 13.30 uur is er voor mindervaliden en begeleiders een rondrit op een wagen. 

Deelname is gratis en op eigen risico. Voor meer informatie: zie de advertentie elders in Doarpsnijs en www.waadrane.frl.

 

Bedrijven op website Dorpsbelang

Op de website van Dorpsbelang presenteert zich een aantal bedrijven uit Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Wilt u als bedrijf wil ook van deze mogelijkheid gebruik maken? U krijgt binnenkort een brief daarover thuisgestuurd.

 

“Kening fan de greide” (Koning van het Grasland) in Engwierum

Wo. 9 augustus 2017 op het erf van Menno en Vera Jensma, Nylân 2.

Koning van het Grasland is een nieuw locatietheater-stuk van Tjeerd Bischoff. We zien de strijd van de boer die zich als eenzame ondernemer staande probeert te houden op de wereldmarkt, en die van de grutto die zich vergeefs probeert aan te passen aan een snel veranderende biotoop.

In 2001 steekt MKZ weer de kop op in Europa. Boeren Hessel en Anke Kroes proberen hun leven weer op de rails te krijgen na een noodlottig tractorongeluk van hun zoontje. Anke bijt zich vast in oude zekerheden, maar bij Hessel begint alles te schuiven. Wanneer een grutto haar nest bouwt op de plek van het ongeluk en er tegelijk een strijd losbarst tussen natuurbeschermers en boeren over het verhogen van het grondwaterpeil, komen Anke en Hessel lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ondertussen nadert de MKZ.

Koning van het Grasland is een coproductie van Pier21 en Toneelgroep Jan Vos. Het stuk wordt op boerenerven gespeeld in een speciaal gebouwd decor. In Friesland is de voorstelling tweetalig (Nederlands en Fries).

De kaartverkoop loopt via pier21.nl en toneelgroepjanvos.nl. Een kaartje kost €23.

Meer info: http://www.pier21.nl/page/actueel/koning-van-het-grasland-2017/

 

Plusbus

De PlusBus maakt regelmatig een nieuw programma voor uitstapjes. Mensen, die belangstelling hebben kunnen het vinden op onze webstie (zie onderaan). Voor meer informatie kunt u bellen met de vrijwilligers van de Plusbus, tel 0511-700207 (ma. t/m vrij. tussen 9.00 en 12.00 uur)

 

Feste grûn

Op 16 juni heeft Feste Grûn weer een bijeenkomst voor Dorpsbelangen georganiseerd, waar we bij geweest zijn. Feste Grûn vraagt aandacht voor de gevolgen van gaswinning uit de Friese bodem. En wil informatie daarover verspreiden onder inwoners. Peter van der Gaag, geoloog, heeft een lezing gehouden over de gevolgen van bodemdaling vanwege gaswinning door de NAM, de veranderingen in het waterpeil door het waterschap en de onttrekking van grondwater door Campina. Zodra we een verslag van de avond ontvangen, zetten we dat op onze website (zie onderaan).

 

Bijeenkomst NAM in Anjum

Ook de NAM zelf heeft een bijeenkomst met informatie over de gaswinning, waar Dorpsbelang bij geweest is. Het verslag verschijnt op onze website, zodra we dat hebben ontvangen.

 

Dorpsagenda op onze website

Tijdens het overleg tussen het Dykshûs, Lyts Begjin, de Oranjevereniging, de IJsclub en Dorpsbelang hebben we afgesproken om per maand een gezamenlijke agenda met activiteiten te maken. Deze komt in Doarpsnijs en op onze website (zie onderaan).

 

Bestuur Dorpsbelang

 

 

Kijk voor nieuws en de dorpsagenda ook eens op www.dorp-engwierum.nl

Reacties graag naar ons mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Mantelzorgcafé 15 juni a.s.

 

Gewoon maar dan anders..

Want….het is alweer de laatste Mantelzorgcafé –avond van dit seizoen.  Op een andere locatie, een ander tijdstip en een ander programma.

We willen deze laatste bijeenkomst graag afsluiten met een gezamenlijke warme maaltijd. U bent van 17.30 – 19.30 uur van harte welkom  In het Bruin Café van Talma Hûs in Feanwâlden.   

De kosten zijn € 8,50 p.p.    Heeft u zin om te komen?  U kunt zich tot 10 juni 2016 aanmelden bij Mantelzorgondersteuning Het Bolwerk, 0519-292223. Of u kunt mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Heeft u wensen t.a.v. de maaltijd (dieet, vegetarisch of anders) wilt u ons dit dan laten weten?

Graag tot woensdag 15 juni.  Het adres is Verpleeghuis Talma Hûs (Bruin Café) Juliusstraat 44 in Feanwâlden.

Met vriendelijke groet,    Werkgroep Mantelzorgcafé  

 

 

Het Mantelzorgcafé is een samenwerkingsverband van Thuiszorg Het Friese Land, Pasana Ouderenzorg, WMO Burgerplatform NO-Fryslân en het Mantelzorgsteunpunt.


Familiedag sportverenigingen 27 en 28 mei

FAMILIEDAG verbindt sportverenigingen

“Elkaar versterken, gebruik maken van elkaars sterke punten, elkaar groot maken!” Dat dachten de organisatoren van de allereerste gecombineerde FAMILIEDAG. Deze familiedag zal worden gehouden op vrijdag 27 mei en zaterdag 28 mei en wordt georganiseerd door volleybalvereniging Oer’t Net, Tennis Club Ee, kaatsvereniging De Trochsetters en voetbalvereniging Oostergo.

Op deze familiedag kan iedereen “proeven” aan deze mooie sporten, door ze te doen! Op de vrijdagavond komt de jeugd in actie. Ze kunnen dan kennismaken met het volleybal, het tennis, het kaatsen en het voetbal. Een unieke mogelijkheid om samen met je leeftijdsgenoten 4 sporten op 1 avond te mogen doen. Op zaterdag wordt deze familiedag voortgezet met spelelementen, waar ook jong en oud aan mee mag doen. Aan het eind van het programma is er natuurlijk een barbecue waar het hele gezin aan mee kan doen en kan napraten over de fantastische forehand, perfecte smash, verschrikkelijke zitbal of geweldige omhaal. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er samen een prachtige familiedag van te maken. Er zal nog voldoende worden gecommuniceerd over het programma en over de begin- en eindtijden.

We zien jou, samen met jouw familie, graag terug op deze unieke allereerste FAMILIEdag!

Tot 27 en 28 mei!

         

 Volleybalvereniging Oer’t Net                                            Kaatsvereniging De Trochsetters

  Tennisclub Ee                                                              Voetbalvereniging Oostergo

 


Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ Metslawier opent met tentoonstelling

 

 

Gelijk met  de opening van het Mienskipshûs wordt ook de tentoonstelling “Fryske Lânskipskilders en Doarpstsjerken geopend.

Op deze tentoonstelling is werk te zien van o.a. Jan Frearks van der Bij, Johannes Elzinga, Pier Feddema, Klaas en Gosse Koopmans Cor Reisma, Andries en Bouke van der Sloot en Meinte Walta. Het werk is afkomstig uit de Freark van der Bij collectie.

Van 18-3-2016 tot 15-5-2016 is deze tentoonstelling aanwezig in het Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ aan de tsjerkebuorren in Metslawier.

 

Het Mienskipshûs ‘Doarpstsjerke’ in Metslawier is in 2015 door de kerkelijke gemeente overgedragen aan de Stichting Doarpstsjerke Metslawier. Deze algemene Stichting met een bestuur vanuit alle geledingen in het dorp heeft in de voorbije jaren het kerkgebouw verbouwd tot een multifunctioneel gebouw voor het hele dorp. Een Mienskipshûs. Dit Mienskipshûs kan nu gebruikt gaan worden voor velerlei activiteiten. Het is de bedoeling om er regelmatig tentoonstellingen, concerten, bijeenkomsten e.d. te organiseren voor de bewoners van N.O. Fryslân en de daar verblijvende recreanten. Ook kunnen er rouw- en trouwdiensten (zowel kerkelijk als burgerlijk), lezingen en herdenkingsbijeenkomsten gehouden worden.

In het Mienskipshûs wordt ook een informatiecentrum ingericht waar bezoekers informatie kunnen krijgen over de historie van de Doarpstsjerke, het dorp en zijn omgeving. Zo zal er aandacht gegeven worden aan de oude adel van Metslawier, w.o. Worp van Ropta, Balthasar Bekker (bestrijder van de hekserij) de Vleermuizenkolonie in de tsjerke, het cultuurhistorisch waardevolle dorpscentrum (beschermde dorpsgezicht) en de economische dragers van het gebied ( aardappelteelt en gaswinning). Ook zal het Mienskipshûs op een vast moment in de week dienst doen als stilte- c/q bezinningscentrum en plek waar je een praatje kunt maken of een vraag om hulp of raad neer kunt leggen.

 

Het Mienskipshûs is vanaf 18 maart 2016 op zaterdag en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 uur geopend en verder op de speciaal aangegeven momenten of op afspraak. Meer informatie vindt u op de website:

 

www.mitselwier.nl/doarpstsjerke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Meer artikelen...

Kaart

U bevindt zich hier: Home Nieuws